PassePartout logo

Aanmeldprocedure

Als je wilt deelnemen aan een of meer workshops, lees onderstaande informatie dan zorgvuldig:

  • Aanmelden kan via deze site (klik op Aanmelden) of via een aanmeldformulier dat je op aanvraag wordt toegestuurd.
  • Als je voor het eerst aan onze activiteiten deelneemt, vragen wij je om ons via post of email een actueel CV toe te sturen.
  • Na aanmelding gaat PassePartout na of je aan de basisvoorwaarden voor deelname voldoet en stelt je daarvan direct op de hoogte.
  • Je inschrijving gaat pas officieel in als PassePartout je deelnamegeld ontvangen heeft. De deelnamebijdrage dient overgemaakt te worden op bankrekening 68.73.60.749 t.n.v. Stichting PassePartout te Utrecht. Bij betaling vanuit het buitenland, is de deelnemer ook verantwoordelijk voor betaling van bijkomende kosten.
  • Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de deelnamegelden.
  • Diegenen die op deze wijze officieel als deelnemer kunnen worden aangemerkt, krijgen daarvan direct bericht.
  • Als voor een workshop het maximum aantal deelnemers al is bereikt, word je daarvan op de hoogte gebracht. In dat geval kun je besluiten op een wachtlijst te worden geplaatst ofwel je deelnamegeld retour ontvangen.

Korting
Voor workshops kunnen twee verschillende deelnametarieven gelden. Het hoogste tarief geldt dan als de betaling na een bepaalde datum binnenkomt. De korting geldt als PassePartout de betaling vóór die datum binnen heeft.